Informacje o administrowaniu danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MS PREMIUM NIP: 7561953095 . Zapewniamy, że realizując obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, należycie dbamy o Pani/Pana prywatność, a Pani/Pana dane osobowe są u nas bezpieczne. MS PREMIUM  NIP: 7561953095 po zakończeniu współpracy z klientem trwale usuwa wszystkie dane przesłane przez klienta. Dane nie są przekazywane innym podmiotom.  Bez wiedzy klienta nie zostanie złożony żaden wniosek, ani nie zostanie zrobione żadne zapytanie kredytowe.